Vijesti Ambasade

Nazad

O održanom u Crnoj Gori VI Međunarodnom muzičkom festivalu «ELITE»

U periodu od 5. do 12.jula o.g. u gradu Baru održan je VI Međunarodni muzički festival “ELITE“, koji je postao dobra i voljena od strane domaće javnosti muzička tradicija. Ove godine u događajima uzeli su učešće 30 gostiju iz različitih regija Rusije (Moskva, Iževsk, Belgorod, Saratov), Akademski orkestar ruskih narodnih instrumenata „Nekrasov“, kao i umetnički kolektivi iz Crne Gore.

U okviru festivala održani su okrugli stolovi, sastanci i majstor-klasove, koji daju mogućnost za stvaranje uslova za aktivan dijalog i razvoj profesionalizma, kao i umetničkog potencijala muzičara.

Tokom završnog koncerta, održanog 12. jula o.g. u dvorcu crnogorskog kralja Nikole I u gradu Baru, uzeli su učešće laureati sveruskih i međunarodnih muzičkih konkursa, kao i učenici ljetnje muzičke škole, organizovane na marginama festivala «ELITE».

S pozdravnim govorom u ime Izvanrednog i Opunomoćenog Ambasadora Rusije u Crnoj Gori Sergeja N.Gricaja prema okupljenim obratio se njegov zamjenik Vladimir I. Gurko. Kao što je bilo istaknuto, festival «ELITE» je vidljiva pojava u kulturnom životu Crne Gore, koja doprinosi jačanju saradnje i umetničkog potencijala među muzičarima Rusije i Crne Gore, očuvanju i promovisanju svijetskog i ruskog kulturnog i muzičkog nasleđa.

U Ambasadi Rusije u Podgorici održan je sastanak Cergeja N.Gricaja sa ruskim organizatorima Festivala.