Vijesti Ambasade

Nazad

О sastanku Nj.E. Ambasadora Vladislava V. Maslennikova s predstavnicima Ministarstva zdravlja Crne Gore

 6. marta o.g. Izvanredni i Opunomoćeni Ambasador Ruske Federacije u Crnoj Gori Vladislav V.Maslennikov održao je sastanak sa predstavnicima Ministarstva zdravlja Cme Gore. Cmogorska strana upoznala je ruskog Ambasadora sa mjerama koje se preduzimaju u cilju prevencije, smanjenja rizika od oboljenja i suzbijanja proširenja koronavirusa (COVID-19) na Crnu Goru.

Ruski Ambasador sa svoje strane je informisao predstavnike Ministarstva zdravlja Crne Gore о mogućnostima ruske medicinske industrije u domenu efikasne borbe protiv virusa, kao i lječenja određenih bolesti.