Izjave, intervjui, saopštenja

Nazad

Obraćanje Državne Dume GS UN-u o neophodnosti prekida ekonomske, trgovinske i finansijske blokade Republici Kubi od strane Sjedinjenih Američkih Država

Državna Duma Federalne Skupštine Ruske Federacije sedmog saziva

O B R A Ć A Nj E DRŽAVNE DUME

Generalnoj Skupštini Organizacije Ujedinjenih Nacija, parlamentima država – članica Organizacije Ujedinjenih Nacija i međunarodnim parlamentarnim organizacijama o neophodnosti prekida ekonomske, trgovinske i finansijske blokade Republici Kubi od strane Sjedinjenih Američkih Država.

Državna Duma Federalne Skupštine Ruske Federacije, obraćajući se Generalnoj Skupštini Organizacije Ujedinjenih Nacija, potvrđuje svoj nepromjenjivi stav, iskazan ranije u izjavama i obraćanjima, o odlučnom i kategoričnom osuđivanju antikubanske kampanje sankcija, koja se sprovodi na inicijativu i pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država. 

Godine 2019. 187 država – članica Organizacije Ujedinjenih Nacija je podržalo Rezoluciju Generalne Skupštine Organizacije Ujedinjenih Nacija i pozvale su SAD  da prekine ekonomsku, trgovinsku i finansijsku blokadu Republici Kubi. Sjedinjene Američke Države i ovaj put su ignorisale ovaj, praktično jednoglasan poziv  međunarodne zajednice, koja se ponovo sučelila sa demonstrativnim odbijanjem Vašingtona  da pokaže  konstruktivnost  u međunarodnim odnosima.

Sankcije protiv Kube obuhvataju mnoge sfere života i imaju negativne posljedice na razvoj ekonomije i u socijalnoj sferi ove ostrvske države. Ograničavaju se prava i interesi kubanskih građana, a posebno im se na vještački način oduzima mogućnost dobijanja životno neophodnih medicinskih preparata  i proizvoda. Danas, u uslovima vanrednih okolnosti, koje su rezultat pandemije COVID-19, to se može smatrati varvarstvom  najniže vrste. 

Ograničenja prema Kubi utiču ne samo na njeno stanovništvo, već se negativno reflektuju i na međunarodnu trgovinu. Za države i subjekte ekonomske sfere su stvorene protivupravne prepreke za razvijanje trgovinskih odnosa sa Havanom i realizaciju investicionih projekata na kubanskoj teritoriji.

U sistemu međunarodnih odnosa XXI vijeka neprihvatljiv je anahronizam blokada  zemalja, koja im se uvodi  zato što žele da zaštite pravo  da slobodno biraju  i razvijaju  svoje političke, socijalne, ekonomske i kulturne sisteme.

Poslanici Državne Dume sa žaljenjem konstatuju da je destruktivna politika Sjedinjenih Američkih Država posljednjih godina u odnosima prema Kubi, obezvrijedila pojedinačne uspjehe, koji su se ranije primjećivali na putu normalizacije odnosa između Vašingtona i Havane. Godine 2015. i 2016. američke vlasti su preduzele niz aktivnosti za promjenu nekih aspekata  blokade, koje je međunarodna zajednica visoko ocijenila. Ipak, počev od 2017. godine mjere ograničenja prema Kubi su zančajno zaoštrene.

U ovom trenutku proces normalizacije američko-kubanske saradnje  je prekinut. U januaru 2021. godine Vašington je Kubu vratio na spisak zemalja, koje, po njegovom mišljernju, podržavaju terorizam.

                                                    3

Predstavnici administracije Predsjednika SAD, Džozefa Bajdena, su izjavili da će novi tim u Bijeloj kući ozbiljno osvježiti spoljnopolitički kurs Vašingtona. Svjetska zajednica sa pravom računa da će se ovo u punoj mjeri odnositi na odnose SAD i Kube.

Poslanici Državne Dume se zalažu za obnavljanje konstruktivnog dijaloga između Vašingtona i Havane, i sa obostranim uvažavanjem, za neodložan i bezuslovan prekid bilo kakvih oblika pritiska sankcijama i pozivaju na najhitniju normalizaciju odnosa dvaju susjednih država.

Državna Duma primjećuje, da se čak i u uslovima  strogih ograničenja, Kuba uspješno bori protiv pandemije COVID-19. Država je proizvela nekoliko sopstvenih vakcina i pristupila masovnoj vakcinaciji svoga stanovništva. Ova činjenica govori da je socijalna politika u centru pažnje kubanskih vlasti .  

Narod Kube nastavlja  da pouzdano štiti interese svoje zemlje, uprkos režimu blokade. Bez obzira na spoljašnje pritiske on brani slobodu  i nezavisnost svoje otadžbine. Prevazilazeći mnogobrojne teškoće i nedostatke Kubanci dokazuju da su spremni da neumorno brane zakonito pravo na suverenitet i samostalni izbor razvojnog puta.  

Ističući cerntralnu koordinacionu ulogu Organizacije Ujedinjenih Nacija  u međunarodnim odnosima, Državna Duma poziva Generalnu Skupštinu Organizacije Ujedinjenih Nacija, parlamente  država - članica OUN i međunarodne parlamentarne organizacije da se založe za najhitniji prekid ekonomske, trgovinske i finansijske blokade Republici Kubi od strane SAD. Poslanici Državne Dume predlažu da se definišu konkretne mjere i da se u praksi  sprovedu sa ciljem da se označi kraj diskriminacione linije Vašingtona u odnosu prema suverenoj državi.

Poslanici Državne Dume naglašavaju da niko nema pravo da ometa socijalno-ekonomski razvoj Kube, pokušavajući da joj nametne svoju volju. Slične aktivnosti su protivurječne ciljevima i principima Statuta Organizacije Ujedinjenih Nacija i u suprotnosti su sa duhom ravnopravne i uzajamno povoljne  saradnje između

Predsjednik Državne Dume Federalne Skupštine Ruske Federacije                                    

V.V. Volodin