Vijesti Ambasade

Nazad

Zamjenik Ministra inostranih poslova Rusije Aleksandar Gruško: Rusija želi da Balkan bude sigurna teritorija

Teritoriju Zapadnog Balkana u Rusiji žele da vide kao teritoriju sigurnosti, stabilnog razvoja  i jednakih mogućnosti za uzajmno povoljno partnerstvo svih zemalja. Pri tome širenje Sjevernoatlantske alijanse na račun ovoga regiona  je u suprotnosti sa realnim opšteevropskim interesima, ne doprinosi učvršćivanju sigurnosti  ni država, koje pristupaju u NATO, ni te same organizacije, niti, naravno, Rusije.

Teritoriju Zapadnog Balkana u Rusiji žele da vide kao teritoriju sigurnosti, stabilnog razvoja  i jednakih mogućnosti za uzajmno povoljno partnerstvo svih zemalja. Pri tome širenje Sjevernoatlantske alijanse na račun ovoga regiona  je u suprotnosti sa realnim opšteevropskim interesima, ne doprinosi učvršćivanju sigurnosti  ni država, koje pristupaju u NATO, ni te same organizacije, niti, naravno, Rusije.  

Ovo je izjavio zamjenik Ministra inostranih poslova Rusije, Aleksandar Gruško u intervjuu albanskim novinama „Šekuli“.

 

„Prije svega, Rusija je zainteresovana za stabilnost i sigurnost Zapadnog Balkana, - izjavio je diplomata na visokom položaju.- Veoma komplikovan region, koji u sebi skriva ogromnu količinu protivurječnosti. Ovo je istorijska realnost. Ovdje je i do današnjeg dana sačuvan značajan konfliktni potencijal. Sa poštovnjem posmatramo nastojanje zemalja regiona da se integrišu u Evropsku Uniju, ali je kategorično neprihvatljiva izvještačena teza bezalternativnog izbora, koja se nameće spolja – ili Rusija, ili Brisel i Vašington. U nizu primjera uzajamno povoljnih ekonomskih projekata, mi vidimo da se objektivni nacionalni  interesi zemalja Zapadnog Balkana često podređuju blokovskim Evroatlantskim direktivama. Umjesto kvalitetne saradnje mi se sudaramo sa politikom sankcija. U konačnom ovo je u suprotnosti sa interesima samih država regiona. Podrazumijeva se da nas tako stanje stvrari ne može zadovoljavti. Mi bi smo željeli da Zapadni Balkan bude teritorija sigurnosti, stabilnog razvoja i jednakih mogućnosti uzajamno povoljnog partnerstva za sve zemlje“.

Aleksandar Gruško  je konstatovao uzroke užurbanosti zaključivanja Prespanskog dogovora o promjeni imena države Makedonije.

Rusija je uvijek podržavala proces iznalaženja čvrstog i životnog rješavanja problema promjene imena balkanskoj republici, na prihvatljivoj osnovi i za Skoplje i za Atinu, bez spoljašnjeg miješanja i nametanja vještačkih rokova i uslova, - naglasio je zamjenik ministra inostranih poslova Ruske Federacije. Ipak nijesmo mogli da ne uočimo kako je u procesu potpisivanja i odobravanja Prespanskog dogovora bilo ozbiljno narušeno unutrašnje zakonodavstvo Republike Makedonije i međunarodne pravne norme, uz jake pritiske spolja i ignorisanje mišljenja većine stanovništva. Uvjereni smo da je užurbanost, kojom je ovaj dokumenat zaključen, u prvom redu uslovljena nastojanjem da se Skoplje, što je moguće prije, uvuče u NATO, a nipošto  ne željom da se uzme učešće u rješavanju obostranog spora. Pridržvamo se linije za unapređenje konstruktivne sardnje sa zemljama regiona. Kao i ranije smatramo, da je značjan faktor za učvršćenje mira i sigurnosti na Balkanu politička i ekonomska stabilnost i u Grčkoj Republici i u Republici Makedoniji. Protiv Atine i Skoplja nikada nijesmo vodili nikakve „zakulisne igre“, niti se spremamo da to činimo“.

Zamjenik Ministra inostranih poslova  Rusije je ocijenio tok kosovskog uređivanja, istakavši jednoznačnu poziciju Moskve, koja se bazira na rezoluciji Savjeta bezbjednosti OUN 1244. 

„Kao što je poznato, u skladu sa rezolucijom Generalne Skupštine OUN, od 9. septembra 2010.godine, dijalog između Beograda i Prištine ostvaruje se posredstvom Evropske Unije, - rekao je on. – Pozicija Ruske Federacije sastoji se u tome da se ovaj proces oslanja na međunarodno pravo i najbitniji dokumenat kosovskog uređenja  - Rezoluciju Savjeta bezbjednosti OUN 1244, shodno kojoj se Autonomna pokrajina Kosovo smatra sastavnim dijelom Republike Srbije. Smatramo da je pitanje normalizcije  odnosa između Beograda i Prištine prvenstveno unutrašnja stvar Srbije. Ne vidimo smisla u tome da predviđamo moguće dogovore zainteresovanih strana.  U svakom slučaju  oni moraju biti u skladu sa međunarodnim pravom  i moraju biti odobreni od strane Savjeta bezbjednosti OUN“.

Diplomata nije zaobišao  ni pokušaje širenja NATO na račun balkanskih država.

„Naš odnos prema politici „otvorenih vrata“ NATO, veoma je poznat: mi smo uvjereni da  uvlačenje sve više novih zemalja u ovaj blok, protivurječi realnim opšteevropskim interesima, ne doprinosi učvršćenju sigurnosti ni država, koje pristupaju NATO –u, ni samoj toj orgnizaciji, niti, naravno, Rusiji, - istakao je Aleksandar Gruško.-Nezavisno od geografskih vektora širenje za sobom neizbježno povlači pojavu novih i produbljivanje već postojećih linija razdvajanja u Evropi. Forsirano uvlačenje Makedonije  u NATO, uz korištenje instrumenata miješanja u unutrašnje stvari samo potvrđuju da je politika „otvorenih vrata“ za blok postala sama sebi cilj. U izjavama natovci vole da procjenjuju demokratske vrijednosti i očekivanja naroda, međutim, u stvarnosti se ne uzima u obzir mišljenje stnovništva. Kurs NATO na širenju prostora, koji će kontrolisati po bilo koju cijenu, vodi samo porastu zategnutosti. Specifičnost Balkana prema tome je takva, da jedan oštar nepromišljen korak, potencijalno može da uruši čitavu situaciju u regionu, po principu kule od karata. Takođe je neophodno računati na to da disciplinovanje balkanskih zemalja od strane Brisela prema presijecanju mitskih ruskih prijetnji stabilnosti, neće doprinijeti, već će se negativno odraziti na naše uzajamne odnose“.

Zamjenik Ministra inostranih poslova  je govorio i o djelatnosti Rusko-srpskog humanitarnog centra (RSHC), u srpskom gradu Nišu, i tom prilikom rasvijetlio dio mitova, koje je širila zapadna propaganda.  

„Rusko-srpski humanitarni centar, je ustanovljen na osnovu rusko-srpskog međuvladinog dogovora, od 25.aprila 2012.godine, istakao je. – Želio bih da primijetim, da je Rusija, od samog početka insistirala na transparentnosti projekta Rusko-srpskog humanitarnog centra (RSHC), koji je zamišljen i realizovan kao zajednička humanitarna misija sa Srbijom, koja je orjentisana na rad na Balkanu i saradnju sa svim zainteresovanim stranama. Centar je registrovan upravo kao međunarodna organizacija. On je učestvovao u prevazilaženju vanrednih situacija u Srbiji, Grčkoj, Makedoniji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini. Iz ovoga centra je 2015.godine isporučivana humanitarna pomoć u Albaniju, postradalim u poplavama. U njemu su prošli obuku profilni stručnjaci iz raznih zemalja, u objektima Rusko-srpskog humanitarnog centra(RSHC), boravili su predstavnici niza država, a takođe OUN, OEBS-a i drugih višestrukih struktura. Rezultate ovoga posla vidjele su svojim očima hiljade ljudi  u Jugo-Istočnoj Evropi. Mi smo se više puta sudarali s neodgovornim špekulacijama o tobožnjoj vojnoj komponenti Rusko-srpskog humanitarnog centra, ali za takvu djelatnost jednostavno nema nikakvih dokaza, niti ih može biti“.