Informacija o vizama

INFORMACIJA O VIZAMA ZA DRŽAVLJANE CRNE GORE

U vezi sa stupanjem na snagu 21. novembra 2008. godine Sporazuma između Rusije i Crne Gore o uzajamnim putovanjima državljana dve zemlje, obraćamo vašu pažnju na sledeće da prema ovom Sporazumu državljani Crne Gore mogu boraviti u Ruskoj Federaciji bez vize do 30 dana, na osnovu važeće putne isprave.

U ostalim slučajevima je potrebna VIZA.

POSTUPAK ZA IZDAVANJE RUSKIH VIZA

Zahtjev za izdavanje vize podnosi se isključivo na sledeći način:

 1. Popunite elektronski upitnik na sajtu http://visa.kdmid.ru. Odgovori na pitanja moraju biti detaljni. Upitnik mora biti skroz popunjen. Ako upitnik je sa greškom, zahtev neće biti prihvaćen.
 2. Odštampajte upitnik, potpišite i zalijepite sliku ne stariju od šest meseci veličine 3,5x4,5 cm. Slika mora biti na svetloj pozadini sa jasnom slikom osobe sa prednje strane bez naočara sa zatamnjenim staklima i bez pokriva glave. Potpis ne smije prevazilaziti dodeljenu oblast u upitniku.
 3. Priložite poziv ili druga dokumenta (u zavisnosti od svrhe putovanja).
 4. Predajte u Konzulamo odeljenje:
  • zahtjev (odštampana elektronska aplikacija sa slikom).
  • pasoš koji važi najmanje 6 mjeseci više od vize i ima najmanje 2 čiste spojene strane za vize.
  • original poziv koji je izdala Federalna migraciona služba Rusije ili Ministarstvo inostranih poslova Rusije ili 2 turistička dokumenta: vaučer i potvrda о prijemu stranog turista, koja izdala turistička agencija koja ima ruski turistički referens-broj (npr. agencija R-TOURS u Budvi, tel. (033) 451-502). Za tranzitnu vizu treba imati vizu zemlje odredišta ako je potrebna i karte ili potvrđenu rezervaciju do krajnje destinacije.
  • izvještaj о laboratorijskom ispitivanju na virus HIV ne stariji od 3 mjeseca (za radne vize i vize za študiranje).
 5. Uplata konzulame takse vrši se u Konzulamom odeljenju.