Vijesti Ambasade

Nazad

Izjava Savjeta Federacije Federalne Skupštine Ruske Federacije u vezi sa dvadesetom godišnjicom početka vojne operacije NATO protiv SRJ

Saopštenje Savjeta Federacije Federalne Skupštine Ruske Federacije u vezi sa dvadesetom godišnjicom početka vojne operacije Organizacije Sjevernoatlantskog pakta protiv Savezne Republike Jugoslavije

Savjet Federacije Federalne Skupštine Ruske Federacije  izjavljuje da je vojna operacija Organizacije Sjevernoatlantskog pakta  (NATO) protiv Savezne Republike Jugoslavije, započeta 24. marta 1999. godine, akt neskrivene agresije protiv suverene države u Evropi, koji predstavlja direktnu prijetnju međunarodnom miru i bezbjednosti, koji negativno utiče na dalji razvoj  uzajamnih odnosa i podriva međusobno povjerenje među evropskim državama. U Saopštenju Savjeta Federacije Federalne Skupštine Ruske Federacije od 31. marta 1999. godine br. 143-SF, u vezi agresije NATO na Saveznu Republiku Jugoslaviju, naglašena je posebna odgovornost parlamentarca  država – članica NATO za faktičko sankcionisanje akta agresije protiv suverene države.

Nažalost, lekcija iz tragičnih događaja 1999. godine nije naučena, i NATO, prilikom rješavanja konflikata u međunarodnim odnosima, nastavlja da računa na vojnu moć. Kasnije, sa izmišljenim izgovorima i bez sankcije od strane Savjeta Bezbjednosti Organizacije Ujedinjenih Nacija, niz država, članica NATO-a, upotrijebilo je oružane snage protiv drugih suverenih država – Iraka, Libije, Sirije, a sada se oglašavaju prijetnje o mogućnosti izvođenja istiih takvih dejstava prema Venecueli, Kubi, Nikaragvi.

Raketiranje i bombardovanje Jugoslavije, pri čemu i upotreba municije sa osiromašenim uranom, rezultiralo je ogromnim brojem žrtava mirnog stanovništva i rušenjem velikog broja civilnih objekata.

Osim toga, priznanje nezavisnosti Kosova od strane država Zapada 2008. godine, značilo je nastavak opšteg NATO pravca u pogledu zaoštravanja separatizma u konfliktima na teritoriji bivše Jugoslavije i prinudno rasparčavanje Savezne Republike Jugoslavije. Faktičko odvajanje dijela teritorije – Autonomne pokrajine Kosova i Metohije, od Savezne Republike Jugoslavije, koje je uslijedilo, je opasan presedan u međunarodnim odnosima i iskomplikovalo je regulisanje postojećih konflikata uz učešće nepriznatih država. Pri tome je sasvim kontradiktoran stav država Zapada u analognim konfliktima u Moldaviji, Gruziji i u Ukrajini, koji kategorički negira pravo naroda na samoopredjeljenje.

Savjet Federacije Federalne Skupštine Ruske Federacije je uvjeren da su vojna dejstva NATO-a, koja su preduzeta uz kršenje odredbi Statuta Organizacije Ujedinjenih Nacija, bez odgovarajuće odluke Savjeta bezbjednosti  Organizacije Ujedinjenih Nacija, nanijela ogromnu štetu sistemu međunarodne bezbjednosti. A činjenica da krivci, koji su počinili zločinačka djela, nijesu odgovarajuće kažnjeni, uslovila  je nove akte agresije  država – članica NATO-a, protiv drugih suverenih država. Nakon raketiranja i bombardovanja 1999. godine, NATO se konačno pretvorio u osnovnu prijetnju globalnoj i regionalnoj bezbjednosti u svijetu.

Savjet Federacije Federalne Skupštine Ruske Federacije saopštava da nije promijenio svoju poziciju, koja je iznesena u Saopštenju Savjeta Federacije od 31. marta 1999. godine br. 143-SF, u skladu sa kojom se dejstva država – članica NATO, prema Saveznoj Republici Jugoslaviji kvalifikuju  kao akt agresije protiv suverene držve, a njegovi inicijatori i izvršioci  bi morali biti podvrgnuti međunarodnoj pravnoj odgovornosti.

Savjet Federacije Federalne Skupštine Ruske Federacije  poziva parlamente stranih država, Organizaciju Ujeinjenih Nacija, Interparlamentarni savez, Interparlamentarnu skupštinu država učesnica Saveza Nezavisnih Država, Parlamentarnu Skupštinu Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, Evropski parlament, da osude agresiju NATO protiv Savezne Republike Jugoslavije i da preduzmu sve neophodne radnje za prevazilaženje njenih posljedica.