Vijesti Ambasade

Nazad

Ambasador Vladislav Maslennikov posjetio Herceg Novi

15. februara o.g. Ambasador Rusije u Crnoj Gori Vladislav V. Maslennikov na poziv opštinskih vlasti posjetio je Herceg Novi. U toku posjete je održan njegov sastanak sa predsjednikom opštine HercegNovi Stevanom Katičem. 

U razgovoru takođe je uzela učešća delegacija grada Ribinska (Jaroslavska regija), koji ima sporazum o pobratimstvu sa Herceg-Novi, na čelu sa zamjenikom gradonačelnika za socijalna pitanja Nadeždom Šuldinom. Bile su dotaknute perspektive razvoja kontakata među gradovima uključujući u kontekstu obilježevanja događaja povodom 75. godišnice Pobjede u Drugom svjetskom ratu. 

U kulturnom programu povodom otvaranja Praznika Mimoze učestvovao kolektiv ,,Atamani“ iz Sankt-Peterburga.