Vijesti Ambasade

Nazad

O sastanku Ambasadora Rusije u Crnoj Gori Vladislava V. Maslennikova sa delegacijom opštine Berane

26 februara o.g. u Ambasadi Rusike Federacije u Crnoj Gori u Podgorici odžan je sastanak Ambasadora Vladislava Maslennikova sa delegacijom opštine Berane, tokom kojeg bile su razmotrene perspektive bilateralne kulturne saradnje, ukljčujući u okviru održavanja zajedničkih događaja povodom obilježavanja 75. godišnice Pobjede u Drugom svjetskom ratu. Jedan od konkretnih projekata, koji realizuju opštinske vlasti Berane u tom pravcu – podizanje spomenika maršalu Velike Pobjede Georgiju Konstantinoviču Žukovu.

Boris Boričić, predsjednik Odbora za realizaciju odluke skupštine Berane o podizanju spomenika legendarnom sovjetskom maršalu upoznao je ruskog ambasadora sa već obavljenim koracima oko postavljanja monumenta, koji je pozvan da postane simbol zajedničkog antifašističkog nasleđa naroda Rusije i Crne Gore, kao i vjekovnih kulturnih veza dviju zemalja. Osim spomenika sovjetskom vojskovođi projekat koji realizuje opština Berane predviđa takođe podizanje monumenta još jednom poznatom vojnom licu, kapetanu ruske carske armije, heroju rusko-japanskog rata 1904.-1905. godine Aleksandru Leksu Saičiću. Као što se očekuje, svečana ceremonija otvaranja dva spomenika biće uprilićena obilježavanju Dana Opština Berane 21. jula o.g.