Vijesti Ambasade

Nazad

О sastanku Nj.E. Ambasadora Rusije u Crnoj Gori Vladislava V.Maslennikova sa Nj.E. Ministarkom nauke Crne Gore Sanjom Damjanović

6. marta o.g. Izvanredni i Opunomoćeni Ambasador Ruske Federacije u Crnoj Gori Vladislav V.Maslennikov održao je sastanak sa Nj.E. Ministarkom nauke Cme Gore Sanjom Damjanović.

Tokom razgovora strane su razmotrile perspektive rusko-cmogorskih kontakata u domenu nauke, osvmuvsi se na određene pravce saradnje od uzajamnog intcresovanja.